انجمن رمز ایران
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
شورای اجرایی انجمن
در انتخابات مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن رمز ایران که همزمان با پانردهمین کنفرانس بین المللی این انجمن در تاریخ ششم شهریور 1397 در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار شد، اعضای شورای اجرایی دوره دهم انجمن برگزیده شدند و مسئولیت های ایشان در اولین جلسه این شورا در تاریخ 21 شهریور 1397 به شرح زیر تعیین گردید:
1- آقای دکتر محمدرضا عارف                                   رئیس
2- آقای مهندس حبیب رستمی                                  عضو اصلی، دبیر و قائم مقام
3- آقای مهندس محسن رمضان یارندی                       عضو اصلی و خزانه دار
4- آقای دکتر محمود سلماسیزاده                              عضو اصلی
5- آقای مهندس هاشم حبیبی                                   عضو اصلی
6- خانم دکتر ترانه اقلیدس                                       عضو اصلی
7- آقای دکتر عبدالرسول میرقدری                              عضو اصلی
8- خانم دکتر طلا تفضلی                                         عضو علی البدل
9- آقای احمد نجومی مرکید                                      عضو علی البدل
بازرسین انجمن:
1- آقای مهندس کامبیز قدس                                    بازرس اصلی
2- آقای مهندس علیرضا کریمی                                 بازرس علی البدل
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/07/09
تعداد بازدید:
6117
Copyright @ 2010-2015 Iranian Society of Cryptology. All rights reserved.
Powered by DorsaPortal