انجمن رمز ایران
۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
انتخابات مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار شد
انتخابات مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار شد
انتخابات مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن رمز ایران همزمان با پانردهمین کنفرانس بین المللی این انجمن در تاریخ ششم شهریور 1397 در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار شد
 
 
 
در انتخابات مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن رمز ایران که همزمان با پانردهمین کنفرانس بین المللی این انجمن در تاریخ ششم شهریور 1397 در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار شد، اعضای شورای اجرایی دوره دهم انجمن برگزیده شدند و مسئولیت های ایشان در اولین جلسه این شورا در تاریخ 21 شهریور 1397 به شرح زیر تعیین گردید:
 
1- آقای دکتر محمدرضا عارف                                             رئیس
2- آقای مهندس حبیب رستمی                                             عضو اصلی، دبیر و قائم مقام
3- آقای مهندس محسن رمضان یارندی                                  عضو اصلی و خزانه دار
4- آقای دکترمحمود سلماسی زاده                                         عضو اصلی
5- آقای مهندس هاشم حبیبی                                               عضو اصلی
6- خانم دکتر ترانه اقلیدس                                                  عضو اصلی
7- آقای دکتر عبدالرسول میرقدری                                        عضو اصلی
8- خانم دکتر طلا تفضلی                                                   عضو علی البدل
9- آقای احمد نجومی مرکید                                                عضو علی البدل
 
بازرسین انجمن:
1- آقای مهندس کامبیز قدس                                               بازرس اصلی
2- آقای مهندس علیرضا کریمی                                           بازرس علی البدل
تاریخ:
1397/07/01
تعداد بازدید:
592
منبع:
Copyright @ 2010-2015 Iranian Society of Cryptology. All rights reserved.
Powered by DorsaPortal